Nabídka

Víte, že více než 80% kontrolovaných e-shopů neprojde kontrolou bez problémů? Nejčastější chyby jsou v obchodních podmínkách. Nabízíme jejich revizi, popřípadě opravu a rady. 

Víte, že otevření provozovny musíte hlásit na příslušných úřadech a zajistit povinné podmínky jejího provozu (označení, provozní řád, zavedení různých evidencí)?


Víte, že při zboží podle charakteru jeho užití musí splňovat kritéria pro jeho uvedení na trh, označení, způsob prodeje?


Víte, za jakých podmínek můžete prodávat nové i použité zboží v jedné provozovně?


Víte, jaké označení musí splňovat výrobky, které prodáváte a že za to odpovídá prodávající? 


Podnikáte a nevíte si s něčím rady? 

Svěřte se nám. Našimi zákazníky jsou ti, kterým na spotřebitelích opravdu záleží.
My nabízíme od roku 2007 služby na míru podle skutečných potřeb a zohledňujeme individuální požadavky klientů. Preventivně pomůžeme v oblasti ochrany spotřebitele při uvádění výrobků na trh, nabízení a prodeji zboží.
V rámci poradenství při dovozu zboží, nabízíme konzultace, které mohou ušetřit značné prostředky. V době pokročilé harmonizace se dají najít cesty, jak uvádět zboží na trh efektivně, bezpečně a tak, aby splňovalo veškeré požadavky. Pomůžeme při zprostředkování výkonu autorizovaných i notifikovaných osob, rozebereme řešení pro jednotlivé výrobky a zohledníme případná rizika. Pomůžeme se zpracováním technické dokumentace, ověříme podmínky technických norem, zpracujeme prohlášení o shodě. Zajistíme kompletní servis při posuzování.

K uvedení výrobku na trh patří i jeho správná identifikace, kterou předepisují jednotlivé předpisy podle sortimentu, často odlišně a nepřehledně. Umíme poradit s označením zboží, zpracováním etikety i průvodní dokumentace, jako je návod k použití a záruční list, s ohledem na analýzu rizik. Při zpracování dokumentace dbáme na dodržování předpisů a vždy postupujeme v souladu individuálními požadavky. Uvedení výrobku na trh, zpracování jeho dokumentace, ověřování předpisů, postup při posuzování shody i jeho označení a vybavení potřebnou dokumentací je vždy služba na míru a je při ní nutná i spolupráce s klientem.
Při nabídce služeb vám pomůžeme ošetřit případná rizika, začínajícím podnikatelům poradíme, na co si dát pozor, co by měli dodržovat ve vztahu k zákazníkům, které úřady je třeba navštívit, oslovit, popřípadě s nimi komunikovat, jaké evidence zavést, například v oblasti odpadů a životního prostředí. Můžeme pomoci zprostředkovat účetní služby i vysvětlit otázky související s výkonem kontroly.
Poradenství můžeme nabídnout i v oblasti elektronického obchodu, kde se ukazují problémy při prezentaci zboží, neznalost prodávajících, nedostatečné zpracování podmínek obchodu, ve kterých jsou uváděné údaje v rozporu s předpisy a právy spotřebitelů, nedostatek odborné péče, nekalé obchodní praktiky, neméně problematické jsou i reklamační podmínky a postup při vyřizování reklamací. V rámci prevence poskytujeme i proškolení, či pomoc při řešení jednotlivých sporů se spotřebiteli.
Pro své zákazníky dále zajišťujeme komunikaci s úřady – například v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví (zápis ochranné známky), pomoc a poradenství při zjištěném porušování práv jinou osobou, zpracování licenční smlouvy.


V našem týmu je několik právníků, kteří mají mnoho zkušeností a rádi pomohou při zpracování písemností, smluv, reklamačních protokolů, záručních listů a podmínek pro provoz elektronického obchodu. Prověříme vaše elektronické stránky. Umíme si poradit i v situacích, které jsme dosud neřešili, vyřešíme za vás neřešitelné. Pomůžeme při shánění informací i zprostředkování kontaktů.